Regulamin - Strefa Fitness Kudowa - Zdrój - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS

Miejsce:  Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości, Ul. Pogodna 12

1. Zajęcia są odpłatne i odbywają się wg grafiku i cennika dostępnego u instruktora oraz na
stronach: www.fitnesskudowa.pl oraz www.facebook.com/fitnesskudowa

2. Uczestnik podejmuje się ćwiczeń na własną odpowiedzialność i jest w pełni świadomy swojego obecnego stanu zdrowia, a o wszelkich przeciwwskazaniach zobowiązuje się powiadomić wcześniej instruktora.


3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Każdy niepełnoletni uczestnik zostanie przyjęty pod warunkiem okazania pisemnej zgody rodzica.


4. Karnet jest ważny 2 miesiące od daty zakupu. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny miesiąc. Wcześniejsze zgłoszenie choroby skutkuje przedłużeniem karnetu, jednak na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.


5. Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby
z wyjątkiem sytuacji, w których uczestnik zmuszony jest zrezygnować z uczestnictwa z powodów zdrowotnych.

6. Na zajęcia STEP oraz TRAMPOLINY odbywają się zapisy z tygodniowym wyprzedzeniem – w każdy
poniedziałek należy wysłać smsa ze zgłoszeniem pod nr 605 087 876. Nieuzasadniona nieobecność lub zgłoszenie jej zbyt późno (później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć) skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu.

7. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie.


8. Właściciel Strefy Fitness nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika zajęć pozostawione w szatni lub na sali. Nie należy zabierać ze sobą rzeczy wartościowych,
a w przypadku obecności takich przedmiotów, uczestnik zobowiązuje się zostawić je w szafce i zamknąć na klucz. Zgubienie kluczyka do szafki skutkuje poniesieniem opłaty (20 zł).

9. Właściciel Strefy Fitness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości zainteresowanych osób (minimum 4).


10. Ćwiczący zobowiązuje się dbać o sprzęt, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego