REGULAMIN - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Strefa Fitness & Wellness

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY
REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STREFY FITNESS & WELLNESS EWELINA FRYDRYCHOWSKA

1.Usługi fitness i masażu są odpłatne i odbywają się wg grafiku ustalonego z instruktorem i cennika dostępnego na stronie www.fitnesskudowa.pl.

2. Uczestnik korzysta z usług na własną odpowiedzialność i jest w pełni świadomy swojego obecnego stanu zdrowia, a o wszelkich przeciwwskazaniach zobowiązuje się powiadomić wcześniej.

3. Z usług mogą skorzystać tylko osoby pełnoletnie. Każdy niepełnoletni uczestnik zobowiązany jest okazać pisemną zgodę rodzica.

4. Karnet na zajęcia fitness jest ważny 1 miesiąc od daty zakupu. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny miesiąc. Wcześniejsze zgłoszenie choroby skutkuje przedłużeniem karnetu, jednak na okres nie dłuższy niż 1 tydzień.

5. Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby z wyjątkiem sytuacji, w których uczestnik zmuszony jest zrezygnować z uczestnictwa z powodów zdrowotnych.

6. Na zajęcia fitness o nazwie STEP obowiązują zapisy z tygodniowym wyprzedzeniem – w każdy PIĄTEK należy wysłać SMSA ze zgłoszeniem pod nr 605 087 876.  Nieuzasadniona nieobecność lub zgłoszenie jej zbyt późno (później niż 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć) skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu.

7. Na zajęciach fitness obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie.

8. Właściciel Strefy Fitness & Wellness nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika zajęć fitness, które zostały pozostawione w szatni lub na sali. Nie należy zabierać ze sobą rzeczy wartościowych.

9. Właściciel Strefy Fitness & Wellness zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness w przypadku niedostatecznej ilości zainteresowanych osób (minimum 4).

10. Ćwiczący zobowiązuje się dbać o sprzęt, z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego